Ålegræs i Gamborg Fjord

maj 22, 2023 Slået fra Af Middelfart

I starten af maj blev der plantet 1 hektar ålegræs i Gamborg Fjord. Plantningen er en del af Syddansk Universitets indsats i projektet.

Ålegræsenge fungerer som levested og opvækstområde for både fisk, krebsdyr, snegle og andre dyr. På den måde kan de fungere som fødesøgningshabitat for flere af projektets målarter, som terner, Bjergand og Toppet Skallesluger. For eksempel vil Fjordternerne, der yngler i Føns Vang Sø, kunne finde føde i de nye ålegræsenge i Gamborg Fjord.

I Gamborg Fjord blev plantningen af ålegræs gennemført i samarbejde mellem SDU, Middelfart Kommune og en række frivillige. De frivillige brugte et par dage ved vandkanten med at klargøre ålegræsskuddene til udplantning. Hvert skud blev bundet på et jernsøm, der forankrer skuddet i havbunden. Selve udplantningen blev foretaget af SDU. Der blev i alt klargjort og plantet 18.500 skud.

Ålegræs er forsvundet fra store dele af de danske kystområder. Ved at genetablere ålegræsenge gavner vi ikke bare fuglene, men også biodiversiteten i fjorden og Lillebælt generelt.

Samtidig er ålegræsenge enormt effektive til at binde CO2 og næringsstoffer og vil derfor bidrage til forbedring af vandmiljø og klima.