Om Better BirdLIFE

Better BirdLIFE

Projektet Better BirdLIFE har til formål at forbedre vilkårene for 10 arter af ynglefugle og 4 arter af trækfugle i den vestlige Østersø. Ved at arbejde målrettet mod forbedring af arternes levesteder, vil der samtidig ske forbedring af en række naturtyper.

Projektet udføres i et samarbejde mellem 9 partnere med Middelfart Kommune som hovedansvarlig. De øvrige partnere er Fugleværnsfonden, Kerteminde, Kolding, Nordfyns og Sønderborg kommuner, Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein og Syddansk Universitet.