Kategori: Better BirdLIFE

Temavideoer om projektet

Vi har fået produceret en kort præsentationsvideo og 4 temavideoer om projektet. De 4 temavideoer forklarer hver især om et af de levesteder, vi arbejder med i projektet – strandenge, fugleøer, stenrev og ålegræs. Videoerne er lavet både i danske og tyske versioner og ligger på projektets YouTube-kanal Better BirdLIFE – YouTube. På kanalen vil…

Af Middelfart januar 26, 2024 Slået fra

Ålegræs i Gamborg Fjord

I starten af maj blev der plantet 1 hektar ålegræs i Gamborg Fjord. Plantningen er en del af Syddansk Universitets indsats i projektet. Ålegræsenge fungerer som levested og opvækstområde for både fisk, krebsdyr, snegle og andre dyr. På den måde kan de fungere som fødesøgningshabitat for flere af projektets målarter, som terner, Bjergand og Toppet…

Af Middelfart maj 22, 2023 Slået fra

Flydende kyllingerum til smukke kystfugle

Sensation i fuglebeskyttelsesområdet: I dag blev en af de største yngleflåder i Tyskland og den største i hele Slesvig-Holsten sat i vandet i Stiftelsens Oehe-Schleimünde… På 80 kvadratmeter er der plads til op til 100 ynglende almindelige terner, havterner og endda dværgternerne. Når de truede og nu sjældne kystfugle vender tilbage fra deres vinterkvarter –…

Af Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein april 21, 2023 0

Arkæologi under overfladen

Tybrind Vig er en kendt arkæologisk lokalitet. Der er tidligere gjort fund af fra stenalderboplads i havbunden. Faktisk er Tybrind Vig en af verdens vigtigste lokaliteter, når det kommer til stenalderbopladser under vand. Derfor har det været nødvendigt at foretage en marinarkæologisk forundersøgelse af de lokaliteter ud for Middelfart Kommune, hvor vi vil gennemføre marine…

Af Middelfart december 14, 2020 Slået fra

Ekspertbesøg

Som en del af Better BirdLIFE har vi eksperter med rundt på de fleste af vores lokaliteter for at vurdere de planlagte indsatser og komme med forslag til justeringer eller yderligere indsatser. Ekspertbesøgene er også en mulighed for projektlederne fra de forskellige partnere til at mødes og udveksle erfaringer.

Af Middelfart februar 8, 2020 Slået fra

FUGL 2019

Better BirdLIFE har bidraget til udstilling FUGL 2019 på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. FUGL 2019 sætter fokus på fuglen som motiv og tema i samtidskunsten. Udstillingen er del af en tilbagevendende serie af udstillinger med netop fugle i fokus. Næste udstilling vil være i 2022. Projektet har et samarbejde med museet om formidling. Samarbejdet…

Af Middelfart oktober 7, 2019 Slået fra

Præsentationsvideo

Vi har lavet en kort præsentationsvideo om Better BirdLIFE. Vi håber, du kan lide den. Videoen har vi haft med på et LIFE Platformmøde i Tønder, hvor LIFE-projekter fra hele Norden og Baltikum var samlet og udvekslede erfaringer. Videoen er filmet i Tryggelev Nor, som er ejet af Fugleværnsfonden og indgår som delprojekt i Better…

Af Middelfart september 13, 2019 Slået fra

Naturmødet 2019

Better BirdLIFE har deltaget i Naturmødet 2019 i Hirtshals. Vi deltog på en fælles stand med samtlige 11 danske LIFE projekter, der arbejder med naturgenopretning. Standen var godt besøgt af unge som gamle og det blev til mange snakke om arbejdet for Danmarks natur.

Af Middelfart maj 27, 2019 Slået fra

Projektbesøg i England

Better BirdLIFE har været på besøg hos den engelske fuglebeskyttelsesorganisation Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Formålet med besøget var at høre om RSPBs mange erfaringer med forvaltning af levesteder for kystfugle. RSPB var værter ved 2,5 dages rundtur, hvor vi besøgte områderne Nene Washes, Minsmere, Havergate Island og Hazlewood Marshes. Besøget gav…

Af Middelfart maj 10, 2019 Slået fra

Velkommen til Better BirdLIFE

Projektet Better BirdLIFE arbejder på at forbedre levestederne for en række kystfugle i Vestlige Østersø. Her på siden kan du løbende følge med i projektets udvikling og de aktivivteter, der foregår i de forskellige delprojekter. Vi glæder os til at fortælle mere…

Af Middelfart januar 1, 2019 Slået fra