Flydende kyllingerum til smukke kystfugle

Sensation i fuglebeskyttelsesområdet: I dag blev en af de største yngleflåder i Tyskland og den største i hele Slesvig-Holsten sat i vandet i Stiftelsens Oehe-Schleimünde…

Vi skaber plads til op til 100 ynglepar!

På 80 kvadratmeter er der plads til op til 100 ynglende almindelige terner, havterner og endda dværgternerne. Når de truede og nu sjældne kystfugle vender tilbage fra deres vinterkvarter – Afrikas vest- og sydkyst – kan de allerede fra luften se de perfekte nye redepladser til at stifte familie, når de nærmer sig.   Med lidt held vil til sommer de første små ternerunger flagre over Stiftelsenlandes natur-perle i den yderste ende af Schlei i Slesvig-Flensborg-distriktet. I det EU-finansierede projekt “Better BirdLIFE” har naturforkæmperne fra Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sammen med foreningen Jordsand e.V. og den integrerede station Geltinger Birk under Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) i årevis arbejdet på at forbedre leve- og overlevelsesbetingelserne for de smukke fugle.   Deres største fjender er rede røvere som ræve og mårhunde. De stjæler æggene fra rederne eller spiser de nyudklækkede unger. De firbenede kan dog ikke nå frem til yngleflåderne. Og “boarding” er heller ikke længere muligt takket være hegnet omkring yngleøen. “Så vi håber på en lykkelig slutning med mange små unger”, forudser projektleder Oliver Granke fra Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Sammen med NABU og den integrerede station Holsteinische Schweiz under Landesamts für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) har mangfoldighedsbevarerne også sat tre yngleflåder med et samlet areal på 76 m² i Sehlendorfer Binnensee Stiftelsesland i gang. Skål for mange små udfløjne svaleunger til sommer!