Måned: juni 2024

Fantastiske resultater takket være el-hegn

Stormfloden i oktober 2023 førte til, at store mængder sand og grus blev skyllet op ved mundingen af Schlei – et ideelt levested for truede kystfugle. Muligheden blev grebet! Dele af de nyoprettede områder blev sikret mod rovdyr med beskyttende hegn. “Der er kun omkring 250 ynglepar af lille kobbersneppe tilbage på hele den slesvig-holstenske…

Af Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein juni 14, 2024 Slået fra