Fugleøer i Middelfart

september 6, 2021 Slået fra Af Middelfart

Det kan godt være svært at finde steder, hvor man kan yngle i fred og ro. I hvert fald hvis man er en kystfugl, der normalt bygger sin rede på en stenet strandvold eller i strandengens helt korte vegetation. Der kan både være forstyrrelser fra mennesker og dyr, og man kan risikere, at der kommer en ræv forbi.

Fjordternen er en af de arter, der yngler på jorden, og det er en af de arter, vi forsøger at hjælpe i Better BirdLIFE. I Middelfart Kommune har arten jævnligt ynglet på øen i Føns Vang Sø, og nu vil vi gerne give den endnu bedre muligheder.

Fjordternen yngler jævnligt i Føns Vang. Således også her i 2021, hvor vi har haft besøg af to par med unger undervejs i byggearbejdet på den nye ø. Vi håber, at de vender tilbage i 2022 og tager begge øer i brug. Foto: Middelfart Kommune.

En løsning kan være fugleøer, hvor mennesker og ræve ikke kommer.

I Føns Vang Sø har vi bygget en ny ø og lavet forbedringer til den eksisterende ø, som er præget af flere års erosion. Øerne er bygget op af rene materialer og sikret med sten, så de ikke bliver eroderet væk. På læsiden af øerne er der lavet en zone med lavt vand – en vade – hvor fuglene kan søge føde på lavt vand.

Vi har bygget den nye ø tæt ved fugletårnet, så det bliver nemt at følge med i fuglenes brug af øen.

Den nye ø er færdig og gravemaskinen er i gang med at fjerne det sidste af den adgangsvej, som det var nødvendigt at bygge. Foto: Middelfart Kommune.

Vi håber også, at en art som klyden vil bruge øen. Klyder yngler ligesom fjordterner direkte på jorden. Begge arter yngler ofte i kolonier. Klyden er en art, der særligt vil have gavn af den lavvandede vade ved øen til at søge føde.

Klyden med det karakteristiske opadbuede næb, som fejes henover bunden på lavt vand på jagt efter orm og krebsdyr. Illustration: Jens Overgaard Christensen

Føns Vang Sø er etableret i 2006. Søen var oprindeligt den inderste del af Gamborg Fjord, men blev inddæmmet i slutningen af 1700-tallet. De inddæmmede arealer har både fungeret som græsningsenge og som dyrkningsjord. I 2006 blev der igen sat vand på arealerne, da søen blev genskabt som vådområde, som en del af indsatsen for at mindske udledning af kvælstof til havmiljøet. Fugletårnet er placeret i den sydøstlige ende af søen.