Ekspertbesøg

februar 8, 2020 Slået fra Af Middelfart

Som en del af Better BirdLIFE har vi eksperter med rundt på de fleste af vores lokaliteter for at vurdere de planlagte indsatser og komme med forslag til justeringer eller yderligere indsatser. Ekspertbesøgene er også en mulighed for projektlederne fra de forskellige partnere til at mødes og udveksle erfaringer.

Ekspertbesøg på Storeholm i Det Sydfynske Øhav. Storeholm er et af Naturstyrelsens delprojekter