Arkæologi under overfladen

december 14, 2020 Slået fra Af Middelfart

Tybrind Vig er en kendt arkæologisk lokalitet. Der er tidligere gjort fund af fra stenalderboplads i havbunden. Faktisk er Tybrind Vig en af verdens vigtigste lokaliteter, når det kommer til stenalderbopladser under vand.

Derfor har det været nødvendigt at foretage en marinarkæologisk forundersøgelse af de lokaliteter ud for Middelfart Kommune, hvor vi vil gennemføre marine tiltag. Forundersøgelserne er udført af Langelands Museum, og viste, at vores tiltag ikke vil føre til tab af fortidsminder. Naturpark Lillebælt har produceret en kort film om de arkæologiske forundersøgelser. Videoen ligger på naturparkens YouTube-kanal.

Naturparken har også planer om stenrev i Tybrind Vig. I Better BirdLIFE samarbejder vi med naturparken om erfaringsudveksling og formidling af de marine indsatser.