Forfatter: Middelfart

Projektbesøg i England

Better BirdLIFE har været på besøg hos den engelske fuglebeskyttelsesorganisation Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Formålet med besøget var at høre om RSPBs mange erfaringer med forvaltning af levesteder for kystfugle. RSPB var værter ved 2,5 dages rundtur, hvor vi besøgte områderne Nene Washes, Minsmere, Havergate Island og Hazlewood Marshes. Besøget gav…

Af Middelfart maj 10, 2019 Slået fra

Velkommen til Better BirdLIFE

Projektet Better BirdLIFE arbejder på at forbedre levestederne for en række kystfugle i Vestlige Østersø. Her på siden kan du løbende følge med i projektets udvikling og de aktivivteter, der foregår i de forskellige delprojekter. Vi glæder os til at fortælle mere…

Af Middelfart januar 1, 2019 Slået fra