Nu laver vi stenrev

februar 11, 2021 Slået fra Af Middelfart

Efter lang tids forberedelse er arbejdet med vores stenrev nu startet. Arbejdet foregår tæt under kysten, så det er muligt at følge med fra stranden, eventuelt med en kikkert.

To skibe, der deltager i anlæg af stenrev.
I forgrunden M/S Elisabeth Høj, der anlægger stenrevene. Bagved ligger MV Bovik, der transporterer stenene fra Norge og placerer dem i sødepoter. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune.

Formålet med at anlægge nye stenrev er at give edderfuglene bedre muligheder for at søge føde. De nye stenrev vil give mulighed for, at der kan etableres flere muslingebanker. Blåmuslinger er edderfugles foretrukne føde.

Stenrevene vil også virke som levested for en lang række andre arter og vil på den måde bidrage til at forbedre biodiversiteten i Lillebælt og Flensborg Fjord.

Bo Mammen Kruse fra Sønderborg Kommune har været ombord for at følge opstarten af anlægsarbejdet. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune

Arbejdet er startet i Sønderborg, hvor der først etableres et rev ved Kragesand og fortsættes ved Drejet. Efter Sønderborg bliver der etableret rev i Middelfart ved Ålehoved, Tønnes Odde og Wedellsborg Hoved og i Kolding ved Solkær Enge og Trappendal.

3D-tegning af evet ved Kragesand. Rohde Nielsen A/S

Anlægsarbejdet ledes af Rohde Nielsen A/S, der i samarbejde med Rederiet Høj A/S sørger for levering af sten fra Norge og udlægning af stenrevene.